payment

 


 

Շնորհակալություն մեր կայք այցելելու և գնումներ կատարելու համար: Սիրով տեղեկացնում ենք, որ time.am կայքում հասանելի վճարման եղանակներից բացի, այսուհետ հասանելի են նաև Rocket line-ով և paylater-ով վճարումները։

 Rocket line-ը ինովացիոն թվային գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել առցանց գնումներ և վճարել 1-6 ամսվա ընթացքում:

  • Rocket line-ը տրամադրվում է միայն, 21 տարին լրացած, ՀՀ քաղաքացիներին
  • Rocket line-ով տրամադրված գումարը ենթակա է վճարման 1-6 ամսվա ընթացքում՝ ամբողջությամբ կամ մաս-մաս
  • Rocket line-ով սահմանված նվազագույն շեմը 3000 ՀՀ դրամն է
  • Rocket line-ը ավտոմատ կերպով հասանելի է դառնում IDBank-ի այն հաճախորդներին, ովքեր ունեն Idram-ի պրեմիում պլյուս կարգավիճակ
“ROCKET LINE” վարկի/վարկային սահմանաչափի տեղեկատվական ամփոփագրի մասին կարող եք կարդալ այստեղ։


Paylater-ը ինովացիոն վճարման եղանակ է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել գնումներ հիմա, սակայն վճարել 6 ասմվա ընթացքում
  • Paylater-ը տրամադրվում է միայն, 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիներին
  • paylater-ով վճարումը իրականացվում է մաս-մաս՝ 6 ամսվա ընթացքում
  • paylater-ը տրամադրվում է առանց հավելյալ վճարների 
  • paylater-ով վճարում իրականացնելու նվազագույն գումարը 30․000 ՀՀ դրամ է
“Paylater” վարկի/վարկային սահմանաչափի տեղեկատվական ամփոփագրի մասին կարող եք կարդալ այստեղ։