payment 

 
 Շնորհակալություն մեր կայք այցելելու և գնումներ կատարելու համար: Սիրով տեղեկացնում ենք, որ time.am կայքում հասանելի վճարման եղանակներից բացի, այսուհետ հասանելի են նաև Rocket line-ով և paylater-ով վճարումները։

 Rocket line-ը ինովացիոն թվային գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել առցանց գնումներ և վճարել 1-6 ամսվա ընթացքում:

  • Rocket line-ը տրամադրվում է միայն, 21 տարին լրացած, ՀՀ քաղաքացիներին
  • Rocket line-ով տրամադրված գումարը ենթակա է վճարման 1-6 ամսվա ընթացքում՝ ամբողջությամբ կամ մաս-մաս
  • Rocket line-ով սահմանված նվազագույն շեմը 3000 ՀՀ դրամն է
  • Rocket line-ը ավտոմատ կերպով հասանելի է դառնում IDBank-ի այն հաճախորդներին, ովքեր ունեն Idram պրեմիում պլյուս կարգավիճակ
“ROCKET LINE” վարկի/վարկային սահմանաչափի տեղեկատվական ամփոփագրի մասին կարող եք կարդալ այստեղ։


Paylater-ը ինովացիոն վճարման եղանակ է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել գնումներ հիմա, սակայն վճարել 3-6 ասմվա ընթացքում
  • Paylater-ը տրամադրվում է միայն, 21-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացիներին
  • Paylater-ով տրամադրված գումարը չի կարող կանխիկացվել 
  • Paylater-ով տրամադրված գումարը ենթակա է վճարման 3-6 ասմվա ընթացքում՝ ամբողջությամբ կամ մաս-մաս
“Paylater” վարկի/վարկային սահմանաչափի տեղեկատվական ամփոփագրի մասին կարող եք կարդալ այստեղ։