⬫Անձնական տվյալներս գաղտնի՞ են պահվում

  • Մենք երաշխավորում ենք անձնական տվյալների կատարյալ գաղտնիություն:
  • Միայն եզակի դեպքերում, Ձեր համաձայնությամբ, Ձեր անձնական տվյալները կվերամշակվեն համաձայն Հայաստանի Հանրապետության համար ՀՕ-49-Ն օրենքի, որը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի մայիսի 18-ից:
  • Ձեր անձնական տվյալները օգտագործվելու են համաձայն գործարքի պայմանագրով նախատեսված պայմանների և նպատակների: