⬫Ո՞ր արժույթներով կարող եմ վճարել

  • Կայքում օգտագործվող հիմնական արժույթը ՀՀ դրամն է։
  • Այլ արժույթներով գնումներ քարտային կատարելու դեպքում, այդ արժույթները կվերածվեն դրամի՝ ըստ այդ պահին գործող փոխարժեքի։
  • Այսպիսով, քարտային գործարքները կարող են իրականացվել բոլոր արժույթներով, սակայն կանխիկները՝ միայն ՀՀ դրամով։